Många fornlämningar förstörda i stormen

Stormen skadade även många formlämningar i landet. Nu ska länsstyrelsen inventera skadorna.

Enligt kulturminnesvårdare som ekot pratat med finns det en stor risk för att skadorna förvärras ännu mer om inte röjningsarbetet efter stormen görs på rätt sätt.

På flera håll kommer det krävas arkeologiska undersökningar och i exempelvis Kronobergs län har länstyrelsen redan begärt extrapersonal från Riksantikvarieämbetet.