Norsk husbyggarmodell kan spara pengar

Bygg ditt hus enligt norsk modell och tjäna flera hundra tusen kronor! Ja, det tror Gnosjös stadsarkitekt Tor Asbjörnsen ska få fart på byggandet och ge många chansen att förverkliga drömmen om ett eget hus.

30 procent lägre pris kan man få om man följer den så kallade Stavanger-modellen. Det motsvarar flera hundra tusen kronor.

Tor Asbjörnsen tror därför att självbyggeri är lösningen för dem som i dag tvingas avstå från att förverkliga drömmen om ett eget hus för att det är så dyrt att bygga.

Självbyggeri är egentligen inget nytt, det byggdes många så kallade egnahemshus i Sverige från mellankrigstiden och fram till 70-talet, då stordriften tog över.

Nu vill Tor Asbjörnsen, som har rötterna i Norge, att inte bara Gnosjö utan hela Sverige tar efter den modell som finns i Stavanger. Där är det lång kö till de 100 grupphus som byggs varje år enligt självbyggeriprincipen. I korta drag går den ut på att kommunen eller ett företag tar fram ritningar, köper in material till pressade priser och driver själva bygget. När husen är nästan färdiga, då lottas de ut och ägarna kan sätta sin personliga prägel på inredningen. Men innan dess så ska de ha jobbat gemensamt för att få ned kostnaderna.