Datum fastställd för sammanslagning av domstolar

Idag gav regeringen klartecken till Domstolsverket och chefen för tingsrätten i Jönköping att förbereda sammanslagningen med tingsrätten i Värnamo.

Den 26 september läggs tingsrätterna samman å det innebär att Värnamo då inte längre har en egen tingsrätt.