Inplastade ledningar räddade strömmen

När Sydkraft nu inspekterar sitt ledningsnät med helikopter visar det sig att många ledningar fortfarande ligger i spänn under nedfallna träd - trots att kunderna fått strömmen tillbaka.

Det är investeringen i inplastade elledningar som gjort att många hushåll trots allt klarat sig undan strömavbrott, säger Arne Eriksson på Sydkraft i Nässjö.

Under tre veckor flyger lågsniffande helikoptrar runt i länet. Sydkraft har 370 mil elledning att inspektera för att kolla hur det ser ut efter stormens härjningar.

I Nässjötrakten ska så gott som alla ha fått strömmen tillbaka, men fortfarande ligger det träd och grenar över ledningarna, stolpar lutar och ledningarna hänger för nära marken.

Det är de sakerna man letar efter med hjälp av helikoptern, för tack vare dom plastade ledningarna har hushållen ändå ström och därför hittas inte felen på andra sätt. Metoden att plasta in ledningar började användas för några år sedan, och nu syns alltså effekten.

Maria Rymell
maria.rymell@sr.se

Bilder från flygningen över trakterna kring Anneberg och Solberga: