Risk för farliga utsläpp även i Jönköpings län

Minst sex personer har förts till sjukhus efter att ha inandats den giftiga gasen, ingen har dock fått livshotande skador.
Olyckan väcker många frågor om hantering av farliga kemikalier och placering av kemiska industrier.

En cistern med 20 000 ton svavelsyra sprang tidigt på fredagsmorgonen läck vid Kemira kemi AB i Helsingborg.

I Jönköpings län finns inga industrier som, i större mängd, hanterar farliga kemikalier. Men enligt Fredrik Jonsson, som är brandingenjör vid Räddningstjänsten i Jönköping, skulle en liknande olycka kunna hända även i länet.

- I Jönköpings län handlar det främst om transporter av farligt gods. Det är det som är den största risken här. Sannolikheten att det ska hända är naturligtvis störst där en kemisk industri finns, som i Helsingborg, men även i ett transportlän som vårat finns det risker och kommunerna har tagit fram omfattande riskanalyser säger Fredrik Jonsson.

David Westh
david.westh@sr.se