Pengar till stormskadade områden

Tidigare i dag presenterade regeringen och stödpartierna en rad åtgärder för att ersätta de skogsägare som drabbats av stormen.

100 miljoner går till sänkt dieselskatt för skogsmaskiner.

En halv miljard kronor avsätts till stöd för att lagra det stormfällda virket.

Dessutom införs ett särskilt stöd på 400 miljoner kronor för perioden 2005 och 2006 till drabbade skogsägare, troligen genom en skattereduktion.

Magnus Andersson, skogsägare i Hjälshammar utanför Värnamo välkomnar satsningen,  men tycker ändå att det är för lite som görs.