Jönköpingsuppror mot kriminalvårdens besparingar

Frivården i Jönköping skriver idag brev till justitieminister Thomas Bodström och uttrycker sin oro över besparingar som planeras inom kriminalvården.

Frivården i Jönköping menar att antalet ärenden har ökat dom senaste åren, men resurser har i stort sett inte tillförts.

I brevet skriver frivårdsinspektörer och assistenter att det finns en risk att färre fångar döms till frivård och fler istället får fängelse. Det menar man blir mycket kostsamt för samhälllet på sikt.

Kritiken riktar också in sig på att de extra resurser som kriminalvården får går till investeringar istället för till personal.