Fontänhuset i Eksjö kritiseras

Ledningen för Fontänhuset får skarp internkritik.

Fontänhuset i Eksjö, som är till för personer med psykiska funktionshinder, får nu skarp kritik från sina egna medlemmar.

Orsaken är att ledningen druckit och bjudit på alkohol under konferensresor, något som medlemmarna anser är fel efter som många just lider av drogproblem.

Ledningen för Fontänhuset säger till Smålandstidningen att man inte druckit alkohol under själva konferenserna utan senar på kvällen och att man då inte kan ansvara för om medlemmaran väljer att dricka alkohol eller inte.