Fagerhult störst i Norden

Belysningskoncernen Fagerhult med säte i Habo växer. Efter att ha köpt göteborgsföretaget LampGustav blir man nu ledande i Norden när det gäller butiksbelysning.

Köpet är en medveten satsning mot att bli bäst inom belysning i Europa säger koncernchef Per Borgvall och menar att det kan ge fler jobb i Habo.

Företaget Lampgustaf som nu köpts upp av faherhult är i första han dett handelsföretag för butiksbelysning utan egen tillverkning och därför hoppas Per Borgvall på att den egna tillverkning ska öka i och med köpet.

Det kan alltså leda till fler arbetstillfällen i Habo. För Fagerhult tar nu sikte mot att bli störst i Europa på belysning och då är köpet av Lampgustaf mycket viktigt säger Per Borgvall till Nyheterna.

Samtidigt som koncernchefen ger signaler om att Habo kan dra fördelar i form av ökad tillverkning, så satsar företaget  i Asien - i låglönerländer som Kina.
I april öppnar man en fabrik i Shanghai för att bland annat ha en fabrik som billigt kan tillverka produkter som blir för dyra att tillverka i exempelvis Sverige.

Men han tror inte att låga löner i Kina ska konkurrera ut tillverkningen i Habo.