Räddningstjänst från länet sanerar syrautsläpp

Länets räddningstjänst har blivit ombedda att hjälpa till vid saneringen av det stora utsläppet i Helsingborg.

Räddningstjänsten i Skåne begär nu hjälp från Jönköpings län för att klara saneringen vi det stora svavelsyreutsläppet vid Kemiras anläggning i Helsingborg.

Totalt handlar det om att ca 35 personer från jönköpigns län som ombetts avlösa Skånes räddningspersonal som arbetat under flera dagar och nu känner sig slitna, säger brandingeniör Fredric Jonsson till nyhterna.