IOGT och 216 politiker i länet kämpar mot förslag om sänkta alkoholskatter

Nykterhetsrörelsen tar nu länets politiker till hjälp i kampen mot förslaget att sänka de svenska alkoholskatterna.

I ett brev till 800 politiker i länet vädjade man om deras stöd för att också kraftigt sänka införselkvoterna av alkohol från utlandet.

Brevet med stöd från 216 politiker i länet ska nu skickas till regeringen.