Kommunförbundet i Jönköpings län varslar nio anställda.

Nio anställda vid kommunförbundet i Jönköpins län får gå ett år tidigare än beräknat.

Från början var det tänkt att det skulle vara en överlappningsperiod om två år där kommunförbundet som går i graven vid årsskiftet och det nya regionförbundet skulle arbeta parallellt.

För att finansiera Regionförbundet kommer man att ta 10,5 miljoner kronor från Kommunförbundets budget 2005. Det innebär att det inte finns tillräckliga finansiella medel för att fortsätta verksamheten vid Kommunförbundet och därför varslas nu nio av 33 anställda .

Resterande personal är kvar fram till årsskiftet, då projekttiden löper ut för några av dom som är projektanställda och en del kommer att arbeta i kommunalförbundet som bildas för AV-Medias verksamhet.