Försäkringskassan och distriktsläkare i gemensam grupp

Försäkringskassan och distriktsläkarna i länet försöker nu gemensamt att komma till rätta med problemen med sjukintygen.

I december gick 56 distriktsläkare i Jönköping ut i ett uppror där man skrev ett skarpt brev till försäkringskassan. Som svar på detta och för att bli mer effektiva så har man nu tillsatt en arbetsgrupp där handläggare från försäkringskassan, liksom försäkringskassans egen läkare och distriktsläkare finns med.

Claes Rydell är chef för försäkringskassans sjukförsäkringsenhet och han hoppas på att tydligare och klarare kontakter och ett ömsesidigt samarbete ska leda till bättre jobb.