Högt ljud från Munksjöbrobygget

Bullernivån från byggnationen av den omdiskuterade Munksjöbron i Jönköping testas nu för första gången.

I den första rapporten låg bullret i nivå med dom riktlinjer som Naturvårdsverket har men risken är stor att bullret kommer att överstigas framöver, säger Henrik Runström som är akustiker på Ingemanssons i Jönköping

Det som skiljer Munksjöbron från andra byggprojekt tidigare i Jönköping är att det här är ett byggprojekt som alstrar buller och som kommer att pågå under lång tid.

Just nu håller man som bäst på med pålning av bron och det beräknas ta ytterligare åtta månader, och under tiden får alltså inte bullret överskrida dom gränsvärden som finns.