Missionsprovinsen viger smålänning

Enligt Helsingborgs Dagblad är den småländske prästen Lars Artman aktuell för tjänsten som biskop i Skåne.

Ytterligare två biskopar kommer att vigas inom den nybildade Missionsprovinsen före årets slut.

I helgen vigdes den förste biskopen vid en ceremoni i Göteborg. Nu väntas det bli en biskop i Skåne och en i Stockholm.

Enligt Helsingborgs Dagblad är den småländske prästen Lars Artman aktuell för tjänsten som biskop i Skåne.

Svenska kyrkans ärkebiskop K G Hammar anser att Missionsprovinsen bildat en egen, självständig kyrka genom biskopsvigningen i Göteborg i helgen och att de som går in där inte längre kan fortsätta verkar inom sina ämbeten i svenska kyrkan.

Konflikten mellan provinsen och Svenska kyrkan gäller framför allt inställningen till kvinnliga präster.