Sågverk fortsätter trädimport

Sågverket i Tvärskog väster om Kalmar och som tillhör Rörviksgruppen kommer att fortsätta sin stora import av timmer trots att det finns massor av stormfälld skog i närområdet vilket måste sågas snarast.

Detta har upprört många skogsägare då det nu är en nationell angelägenhet att klara efterverkningarna efter stormenVD Johan Hansen säger att man är tvungen att se långsiktigt på sin virkesförsörjning.

Södras medlemmar har inte tidigare varit villiga att leverera till Tvärskogssågverk utan de har alltså varit beroende av långa kontrakt på import av sin råvara och kan alltså inte kliva av dom på kort varsel som nu södra är i färd med att göra .

Men det finns också en dag efter då den nu stormfälda skogen är uppsågad och då måste man råvara att fylla sin produktion med säger John Hansen.