Hyllning till Dag Hammarskjöld

I år är det 100 år sedan förre detta generalsekreteraren föddes. Dessutom firar FN 60 år.

Dag Hammarskjöld hyllades idag med ett FN-symposium i Stockholm.

Det är 100 år sedan i år som Hammarskjöld föddes i Jönköping. Han anses vara Sveriges störste diplomat i modern tid och var generalsekreterare mellan 1953 och 1961, då han dog i en flygolycka vid ett uppdrag i Afrika.

FN passar också på att fylla 60 år i år och statsminister Göran Persson framhöll i sitt tal på symposiet att några av FN:s viktigaste uppgifter inför framtiden är att upprätta en fredsbyggande kommission och att se till att alla stater kan enas om en definition av terrorismen.