Flest nekas sjukpenning i Jönköping

Det senaste året har antalet sjukskrivna som nekas sjukpenning tredubblats. Men kritiken mot försäkringskassan leder inte till ändrade regler.

Från april förra året till och med december var det närmare 9.000 svenskar som nekades sjukpenning, eller som fick sin sjukpenning indragen helt eller delvis. Orsaken är att försäkringskassan bedömt att den sjukskrivne inte är så sjuk att det inte går att arbeta.

Sett i förhållande till invånarantalet och antal pågående sjukskrivningsfall var försäkringskassan i Jönköping mest aktiv.

Förra året avslog försäkringskassan i Jönköping 493 ansökningar. Mellan 20 och 25 procent av alla läkarintyg skickas tillbaka för komplettering.