Miljöpengar till länet

Jönköpings län får i år drygt 4,1 miljoner kronor av naturvårdsverket.

Pengarna ska användas till lokala naturvårdsprojekt. Totalt delas nästan 96 miljoner kronor ut till länen i landet.