Jämställdhetsprojekt i Jönköping

Jönköpings kommun har fått tre miljoner kronor från EU för att köra igång en unik satsning på jämställdhetsfrågor.

Projektet är tvåårigt, och leds av Inger Kallings, på skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköpings kommun.
-Med projektet vill vi ge bättre förutsättningar för barn och ungdomar och det handlar också om hur vi förhåller till män och kvinnor bland pensionärer.
-Vi måsta kartlägga vad har vi för attityder pch värderingar, säger Inger Kallings.
Det är ett unikt projekt på det viset att det inte bara är olika förvaltningar inom kommunen som är involverade utan även andra myndigheter och organisationer som Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan och Högskolan bland annat.
I ett första steg skall nyckelpersoner och chefer på olika arbetsplaster utbildas i genusfrågor för att väcka tankar och idéer. Men samtidigt skall det ske en komputensutvekling för mellan 300 och 400 anställda i de olika organisationerna.
Men att ändra attityder och värderingar är inte det allra enklaste. Ändp tror Inger Kallings på att resultat kan uppnås genom ett långsiktigt arbete.
-Man måste tro att droppen urholkar stenen, säger hon.