Tågen rullar på delar av kust-till-kustbanan igen

SJ kunde idag starta tågtrafiken på sträckan Göteborg- Värnamo-Alvesta-Emmaboda som är en del av den så kallade Kust-till-kust-banan.

Trafiken stoppades efter stormen i Sydsverige för en månad sedan. Resterande delen av banan, sträckorna Alvesta-Kalmar respektive Alvesta-Karlskrona, kommer att öppnas under veckoslutet, säger SJ:s informatör Sven-Ingvar Håkansson.
När denna sträcka har öppnats är all tågtrafik igång efter den svåraste stormen i södra Sverige på hundra år.