Kritiserad hovrättsdom prövas inte i HD

Det blir ingen ny prövning av den omstridda våldtäktsdomen från Motala. Det beslutade Högsta domstolen (HD) idag.

Varken den 13-åriga flickan eller de två dömda männen får således sin sak prövad.
Göta hovrätts dom, där två män friades och två andra fick kraftigt sänkta straff, har väckt en stark folkopinion, och ledde till att både jurister och domare fick ta emot hot.
Målet kan bli ett av de sista där män får lindriga eller inga straff för att de utnyttjat kraftigt berusade kvinnor.
Från den 1 april ändras nämligen lagen på så sätt att det inte längre har någon betydelse hur offret hamnat i ett hjälplöst tillstånd.