Pengar till projekt för unga tjejer

Ungdomens Hus i Jönköping får pengar ur Allmänna arvsfonden.

Nära en halv miljon kronor ges till ett projektet som riktar sig till unga tjejer.

Syftet är att stärka tjejer - och även killar - och göra vuxna medvetna om hur framförallt tjejer blir utsatta för medias påverkan.

Tjejer ska få utbilda sig och leda grupper för olika aktiviteter i huset.