Många får vänta på telefon en månad till

Senast under andra veckan i mars ska alla stormdrabbade hushåll få tillbaka sina fasta telefonförbindelser, enligt den senaste prognosen från Telia Sonera.

På torsdagen saknade fortfarande 15.600 hushåll telefon i de stormdrabbade områdena i södra Sverige.

I vissa fall handlar det om att bygga upp telenätet från grunden, vilket är ett tidskrävande arbete. Prognosen bygger på att man i en del områden får i gång telefonnätet genom provisoriska lösningar.