Skatteverket backar om politikernas resor

Skatteverket backar nu och säger att landstingspolitikerna i länet mycket väl kan fortsätta att få ut skattefri milersättning när de åker till mötena med landstingsfullmäktige.

Tidigare har skatteverket kontrollerat resorna och i en rapport kritiserat att politikerna fått den här ersättningen. Men nu gör Skatteverket i Jönköping en annan bedömning. Det betyder att fritidspolitikerna i landstinget kan andas ut och fortsätta att kvittera ut milersättning utan att betala skatt för stora delar av det.

Det här handlar om var fritidspolitikerna egentligen har sin arbetsplats. Är det hemma eller i fullmäktigesalen?

Landstingets ledning tycker att politikerna har sin arbetsplats hemma eftersom det är där som de sitter och förbereder sig innan mötena. Då tycker man också att resan till fullmäktige är en arbetsresa och därmed slipper politikerna betala skatt för stora delar av milersättningen och landstinget kommer undan arbetsgivaravgifterna.

Fel, menade Skatteverket tidigare när man granskade det här. Arbetsplatsen är på fullmätkige. Då blir resan dit ingen arbetsresa och då ska ersättningen betraktas som en lön och löns ska man betala skatt för.

Men politikerna protesterar och landstinget vägrar ändra på reglerna, säger landstingets ekonomidirektör Stefan Schultz till Nyheterna, och nu backar Skatteverket. Sitter varje ledamot och förbereder sitt möte hemma, ja då kanske hemmet ändå är arbetsplatsen och politikerna kan fortsätta få ersättning som idag.