Värnamo kan säga ja till pengar från Sydkraft

Värnamo kommun överväger nu att ta emot pengarna från Sydkraft för alla problem med strömlöshet efter stormovädret.

Sydkraft har nämligen formulerat om sitt erbjudande och det har redan fått Älmhult och Ljungby kommuner att ändra sig.

För ett par veckor sedan erbjöd ju Sydkraft 25 miljoner kronor i bidrag till 21 stormdrabbade kommuner i Sydsverige, däribland Värnamo, Gislaved, Sävsjö och Vetlanda. Men alla tackade nej eftersom det inte ansågs vara kommunernas uppgift att fördela pengar bland Sydkrafts strömlösa kunder. Dessutom ansågs en generell utdelning strida mot kommunallagen.

Pengarna skulle användas för att täcka kostnader till följd av strömavbrottet, bland annat bränsle till reservkraftaggregat och värmestugor. Sydkrafts nya erbjudande har fått Ljungby och Älmhults kommuner att ändra sig. Men Värnamo kommun fick det nya förslaget via e-post först i går eftermiddag och därför har man inte hunnit ta ställning ännu, säger kommunalrådet Maria Leifland.

Summan som Värnamo erbjuds är densamma som förra gången - 1,3 miljoner kronor. Maria Leifland säger nu att hon vill stämma av och diskutera det nya erbjudandet med Gislaved, Sävsjö och Vetlanda kommuner.