Nya vägen avslöjar gamla sopor

När Vägverket nu snart ska börja arbetet med att räta ut kurvan på rikväg 40 nedanför Göteborgsbacken så måste man ta hand om en mängd gamla sopor.

Tidigare det det legat gamla soptippar på platsern och eftersom det kan röra sig om miljöfarliga sopor har länsstyrelsen bestämt att de först ska undersökas och sorteras.

Sen kommer det förorenade materialet transporteras bort och tas om hand.

Annelie Johansson som är miljöskyddsdirektör på länsstyrelsen säger till Nyheterna att hon bedömer att vägbygget inte kommer att försenas av de här åtgärderna.