Pingstpastor frias av hovrätten

Åke Green, pingspastorn från Öland frias från misstankar om hets mot homosexuella av Göta Hovrätt i Jönköping.

Åke Green dömdes till en månads fängelse av tingsrätten efter att han i en predikan bland annat sagt att homosexuella är som en ”cancersvulst på samhällskroppen”.


Domen överklagades till hovrätten som alldeles nyss alltså friade Åke Green.
Hovrätten menar att det inte finns något som tyder på att Åke Green använt sin predikan som täckmantel för att angripa homosexuella. Hovrätten menar att han i stället förklarat en trosuppfattning och sin syn på bibeltexter.