Nerskräpare ska sättas dit

Nu har nerskräpningen och slarvet vid Jönköpings återvinningsstationer blivit ett så stort problem att spaningen för att sätta dit dom som slarvar återupptas.

Det är företaget FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, som med hjälp av pensionerade poliser utför spaningarna, och för ett år sedan beslutade man att lägga ner bevakningen.
Men eftersom problemen ökat igen, startar man igen nu i februari. Det är framför allt återvinningsstationerna vid Kohagsgatan, Folkets Park, Preem i Huskvarna, ICA Maxi och vid Kärrhöksgatan som ska bevakas, men andra slumpvis utvalda stationer kommer också att besökas.