Hovrätten förklarar den friande domen mot pingstpastorn

Idag skedde nåt mycket ovanligt. Göta hovrätt i jönköping kallade till presskonferens för att förklara varför man dömt som man gjort i ett mål.

Det handlade om rättegången mot pingspastor Åke Green. Han friades idag av hovrätten från misstankarna att ha hetsat mot homosexuella i en predikan.
Enligt hovrättspresident Bertil Hübinette är det möjligt att straffritt citera religiösa urkunder.
-Pastor Green har använt sig av anmärkningsvärda ordalag när han vänt sig mot homosexualiteten, och det berör homosexuella illa, men han har inte gjort något olagligt, säger Bertil Hübinette.
Men han erkänner att målet öppnar för tveksamheter.
Problemet med det här målet är att alla pratar om olika saker. Åke Green och hans anhängare talar om religions- och yttrandefrihet, den andra sidan talar om kränkningar och hets. 
Och de bägge grundlagarna om yttrandefriheten och den generösare religionslagstiftningen kolliderar med varandra. Det är det som gör det här fallet så svårt, säger domaren i hovrätten, Bertil Hübinette.
-Det här är den absoluta eliten av svåra mål, säger han.