Oljeutsläpp i Munksjön

Igår upptäcktes olja vid vattenkanten kring byggplatsen vid Munksjön i Jönköping

Och det här handlar enligt räddningstjänsten om ett mindre utsläpp.

Troligen kommer oljan från marken vid byggarbetsplatsen, och det kan bli tal om att shakta undan och byta underlag om läckaget fortsätter.

Redan tidigare i veckan upptäcktes olja i vattnet och när isen började lossa igår frigjordes ännu mer.