Ungdomssmottagningen behöver mer resurser

Ungdomssmottagningen i Jönköping får runt 6 000 besök om året av ungdomar mellan 13 och 25 år, och för att klara trycket behövs en rejäl förstärkning av mottagningen.

Det skriver en sjuksköterska som vikarierat på ungdomsmottagningen under drygt ett år i ett brev till kommunledningen.
För att få en tid måste man vänta i 14 dagar, och för att hinna med alla ungdomar blir tiden man får träffa en sköterska väldigt kort, skriver hon, och hon vill att kommunen ska förstärka mottagningen.