För dålig utbildad personal på behandlingshem

LP-stiftelsens behandlingshem för missbrukare, Torpahemmet i Jönköping får kritik för att personalen har för dålig utbildning. Bara 3 av 11 anställda har en formell utbildning.

Det är kommunens socialförvaltning som granskat hemmet och uppmanar nu de ansvariga att utbilda sin personal bättre.

Även vid tillsynsbesöket för något år sedan fick ansvariga vid Torpahemmet kritik för att de anställda hade för dålig utbildning. Hemmets ansvariga uppmanas nu anställa fler utbildade eller att man fortbildar de som redan jobbar där.