Ytterligare hus får byggas i Kortebo trots kommunalt nej

Jönköpings kommun fortsätter att förlora kampen för att det inte ska byggas några nya hus i de södra delarna av Kortebo i Jönköpings stads utkanter.

Kommunen vill inte att det byggs några hus i området eftersom man vill spara området som strategiskt inför kommande utbyggnationer av stan, som man skriver i motiveringen.

Tidigare husbyggnationer på området har drivits ändå upp till regeringen där kommunen förlorat och nu får kommunens stadsbyggnadskontor bakläxa igen sedan länsstyrelsen gett klartecken till ytterligare två hus på området.