Enorma kostnader för stormen

Stormen Gudrun den åttonde januari kostade enorma pengar, och nu har Jönköpings kommun gjort en preliminär beräkning.

Kostnaderna för till exempel Jönköpings Energi, för socialförvaltningen som ordnade tillfälliga boenden och för räddningstjänsten hamnar på ungefär 4,6 miljoner.

Till det kommer kostnaderna för förstörd skog, skadade skyltar och skadad utrustning. Där hamnar summan på 12,1 miljoner enligt beräkningarna.

Total 16,7 miljoner alltså, en summa som nu ska ligga till grund för Jönköpings kommuns ansökan om stöd från EU:s solidaritetsfond.