Fler platser för cellgiftsbehandling krävs

Behovet av fler platser för cellgiftsbehandling på länssjukhuset Ryhov i Jönköping är stort.

Nyligen skrev basenhetschefen på onkologiska klinken till sjukvårdsdirektören och vädjade om att man ska få ytterligare två platser utöver dagens fyra.
Behandlingen med cellgifter har ökat från 600 behandlingsdagar per år under 90-talet till närmare 2000 behandlingsdagar nu, skrev chefen.
Hon föreslog att två platser på den onkologiska vårdavdelningen görs om till öppenvårdsplatser för cellgiftsbehandling. Och det förslaget ska nu landstingsstyrelsen ta ställning till.