Rädda vittnen och brottsoffer allt vanligare

Vittnen och brottsoffer som är rädda och känner sig hotade har blivit vanligare i våra domstolar. Vid en rättegång i Värnamo i dag till exempel tvingades två åtalade lämna rättssalen för att offren och ett vittne skulle våga berätta

De båda 20-åringar från Värnamotrakten som stod inför tingsrätten i dag, åtalade för bland annat försök till utpressning, olaga hot, misshandel och övergrepp i rättssak, hade uppenbarligen satt skräck i både offer och vittne.
Den Värnamobo som misshandlats, hotats och pressats på pengar, den unga flicka som också hotats till livet och den flicka som skulle vittna om hoten vågade inte berätta medan de åtalade satt kvar i salen.
Därför fick fick de lyssna via högtalare i ett rum intill. Även en åhörare, bror till en av de åtalade, upplevdes som ett hot och han visades ut av domaren, tillförordnade lagmannen Lars-Göran Klemming.
Det är allt oftare som rättegångar måste genomföras med de åtalade i ett annat rum på grund av uppskrämda brottsoffer och vittnen.
I målet som rullades upp i Värnamo i dag var också en av 20-åringarna åtalad för övergrepp i rättssak, för att han hotat döda sina offer om de gjorde polisanmälan.
Det är ett brott som ökat kraftigt. För två år sedan anmäldes 74 fall av övergrepp i rättssak här i länet. Förra året var siffran 123, en ökning med över 60 procent.