Man måste betala 700 kronor för tillsyn

Det går inte att komma undan sin tillsynsavgift för eldningsolja eller dieslebrännolja. Det slår Länsstyrelsen fast efter att en man i Jönköping överklagat sin avgift på 700 kronor.

Mannen misstänker i sitt överklagande att kommunen bara försöker tjäna pengar på besiktningen av hans oljetank, eftersom det handlade om att fylla i ett A4-papper. Det kan rimligtvis inte kosta 700 kronor skriver mannen.

Men Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att mannen inte kommer undan avgiften som kommunfullmäktige slagit fast, och att pengarna även ska gå till att granska besiktningsrapporten och till registervård.