Stormen kostade nästan 100 miljoner

Skador för nästan 100 miljoner kronor blir resultatet när länets kommuner och landstinget summerar sina kostnader för stormen Gudruns härjningar.

Nu ställs hoppet till att EU:s solidaritetsfond ställer upp och betalar.

För första gången tänker Sverige begära hjälp från EUs solidaritetsfond för naturkatastrofer. Därför har länsstyrelsen begärt in notan för dom skador och extrakostnader som drabbade länets kommuner när stormen Gudrun slog till. Nu när så gott som alla skickat in sina ansökningar om hjälp från EU så blir slutsumman nästan 100 miljoner kronor. Men det finns oklarheter. En del kommuner vill nämligen ha betalt för skadorna på sina egna skogar.

Landstinget ansöker om sammanlagt 11,5 miljoner, bara 200.000 kronor gäller extrakostnader för sjukvård, resten gäller landstingets nedblåsta träd. Andra kommuner har tolkat reglerna så att skogsskador inte berättigar till stöd och därför har dom heller inte sökt pengar. Totalt kostade stormen Jönköpings kommun nästan 17 miljoner kronor, Vetlanda tio miljoner, Vaggeryd och Nässjö drygt två miljoner. Allra mest, 30 miljoner, vill alltså Värnamo ha. Frågan är nu bara hur staten tänker fördela dom önskade pengarna från EUs solidaritetsfond.