HD-åtal mot pastor Green dröjer

Den blir inget snabbt beslut i frågan om målet mot pingstpastor Åke Green ska föras vidare till Högsta domstolen.

Riksåklagaren (RÅ) tar ställning först en bit in i mars

-Vi behöver bedöma detta i lugn och ro. Oavsett i vilken riktning vi beslutar måste vi ha en bra beslutsmotivering, säger riksåklagaren Fredrik Wersäll till TT.

Överklagandetiden efter Göta hovrätts friande dom mot Green går ut den 11 mars, och Wersäll bedömer att hans beslut kommer tidigast några dagar före det datumet.

Åke Green dömdes i Kalmar tingsrätt till en månads fängelse för att ha hetsat mot homosexuella i en predikan i Borgholm sommaren 2003. Men i fredags friades han av Göta hovrätt, som i en oenig dom kom fram till att Green inte varit ute efter att angripa homosexuella. Han hade tolkat bibeltexter utifrån sin trosuppfattning och ville försöka påverka människors levnadssätt, ansåg rättens majoritet.

Överåklagare Sven-Erik Alhem, som ansvarar för hatbrott i den nya åklagarorganisationen, har redan rekommenderat RÅ att driva målet vidare till HD. Han har pekat på hur rättsprinciper som yttrande- och religionsfrihet här kolliderar med skyddet för utsatta minoriteter.