Satsning på ridsport gav resultat

Sen ett år tillbaka gör Smålandsidrotten en stor satsning på ledarutbildning inom Smålands näst mest populära sport, ridsporten. Detta har gett resultat, förra året startade över dubbelt så många studiecirklar inom ridsporten som under 2003.

I hela Småland finns det 97 hästföreningar. 40 av dem finns i Jönköpings län.

Enligt Smålandsidrotten ökar intresset för ridsport och det är bara fotboll som lockar fler. Trots detta har kritiker hävdat att hästsporten ofta kommit i skymundan eftersom det mest är flickor som rider och att myndigheter och kommuner inte satsat tillräckligt mycket på sporten.

Det är bland annat därför som Smålandsidrotten nu gjort en storsatsning på att bland annat utbilda ledare och föräldrar och under förra året ökade antalet studiecirkar med 130 procent i Småland.

- Förhoppningsvis får de mer kunskap om hur de ska sköta sin häst och utrustningen. De får även kunskaper om säkerhet och ledarskap, säger Rickard Strandberg som är verksamhetsledare på Smålandsidrotten.

Alexandra Peterson
alexandra.peterson@sr.se