Fler boklån hos biblioteken i Jönköping

Biblioteken i Jönköpings kommun går mot strömmen och redovisar ett ökat antal boklån under förra året.

Jämfört med 2003 hade man förra året 14 000 fler lån, 968 000 stycken.

Det är faktiskt inte bara böcker som lånas ut, förra året började man till exempel hyra ut DVD-filmer.

Det kan i sig vara en orsak till att intresset för biblioteken ökat i Jönköpnigs kommun.