Personal vill att VD avgår

I ett anonymt brev till styrelsen för Nässjö affärsverk AB, NAVAB kräver brevskrivarna att VD:n ska avgå.

Brevet är undertecknat med större delen av personalen, och kritiken riktar dels in sig på den omorganisation som pågår, dels på att det gjorts stora, och som brevskrivarna anser, överdrivna investeringar i NAVAB.
Brevskrivarna anser att VD:n fördärvar bolaget.
Den fackliga företrädaren på NAVAB Göran Strand känner till brevet, och att det finns oro bland dom anställda.
-Men jag tror att oron är obefogad, säger han till Smålands-Tidningen.