Krav på kartläggning av utskrivning av mediciner

Det måste bli möjligt att kartlägga vilka mediciner dom svenska läkarna skriver ut. Det förslaget presenterar nu ordföranden i landstingsförbundet, huskvarnabon Lasse Isaksson.

De senaste åren har kostnaderna för mediciner rusat i höjden, och det är den utvecklingen Lasse Isaksson vill hejda.
-Man måste föra en ordentlig dialog för att skattepengarna ska användas på bästa sätt, och att patienterna ska få en god behandling, säger han.
Att den högste politiske ledaren för alla Sveriges landsting nu gör det här utspelet ger en stor tyngd till förslaget. Men Lasse Isaksson kommer obönhörligen att få hård kritik från landets läkare.
De har inget större intresse av att någon ska kartlägga exakt vilka läkemedel varje enskild läkare skriver ut.
Men Lasse Isaksson säjer att han inte räds kritiken från läkarkåren.
-Jag tycker inte det är fel att ställa krav på olika yrkesgrupper när det gäller hur man hanterar våra skattemedel, säger han.