O-ringenarrangörer får hjälp med skogsröjning

Skogarna kring Skillingaryd där orienteringstävlingen O-ringen ska gå i sommar ska nu röjas på stormfällda träd.

Det är Sveaskog, Södra skogsägarna och Sydved som gör en gemensam satsning för att hjälpa arrangörerna av O-ringen.
Under mars och april kommer flera maskinlag från bolagen att ge sig ut i skogarna och röja. Hans Falk, generalsekreterare på O-ringen säger till nyheterna att hjälpen är ovärderlig för dem.
Kartorna för tävlingen måste ändå ritas om, eftersom stora ytor blivit öppna efter stormen. Dessutom kommer skogsmaskinerna att skapa nya vägar och stigar som måste ritas in.