Föräldrars önskemål om skolor kartläggs

Vad är viktigast när man väljer skola till sina barn? Den frågan har flera tusen skolbarnsföräldrar i fem olika kommuner, däribland Tranås och Aneby, har fått svara på.

Responsen på enkäten har varit väldigt god. Det berättar Ann-Catrine Leicht, som leder arbetet med enkäten.
-Vi har 70 procents svarsfrekvens, och många har hört av sig och tyckt att det var att frågorna ställs, säger hon.
Det är Leader Sommenbygd som har genomfört den här undersökningen där runt 3 500 föräldrar svarat på olika frågor kring barnens skola. 
Och det är viktigt att veta vad de som har skolbarn tycker, för det finns idag en tendens bland barnfamiljer att flytta till småorter som ligger i närheten av en större stad som till exempel Jönköping. Då är det är många gånger skolan en avgörande faktorer.
-Det är ju attraktivt för en kommun att kunna saluföra en bra skola med utbildad personal och bra pedagogik, säger Ann-Catrine Leicht.
Resultatet av den här enkäten kommer att presenteras i Tranås i början på mars. På det seminariet kommer både lärare, skolledare och kommunpolitiker att medverka. Men Ann Catrine Leicht hoppas att även föräldrar engagerar sig och deltar.
-Jag hoppas många föräldrar vill komma, det inte så många anmälningar än. Det är ju deras barns skola det handlar om, säger hon.