Länet

Grundvattennivåerna är fortfarande låga

Trots att det regnat rejält senaste tiden är grundvattennivåerna fortfarande mycket under de normala i större delen av länet.

Länsstyrelsens senaste sammanställning visar på mycket små förändringar, men länets kommuner säger sig ändå ha läget under kontroll.

Framför allt har vattenflödet ökat i Emån, vilket i förlängningen gjort att sjön Grumlan, som är vattentäkt för Vetlanda kommun fyllts på.