Jönköpings län

Facket försökte stoppa kritiserad vårdersättning

1:58 min

Fackliga protester kan komma att sätta käppar i hjulen för landstingsledningen som i dag ska besluta om det hårt kritiserade ersättningssystemet till vårdcentraler i Jönköpings län. Ett ersättningssystem som anses vara manipulerbart.

Som vi berättat under året får ju vårdcentralerna till stor del betalt efter hur många och vilka diagnoser man hittar på sina patienter. Har man patienter med många och tunga diagnoser ska man också ha mer ersättning.

Men problemet, menar kritikerna, är att läkarna och vårdcentralerna sätter diagnoser på olika sätt och i olika hög utsträckning och dessutom är det möjligt att manipulera systemet genom att dammsuga patienterna på diagnoser.

När frågan ska diskuteras med fackliga representanter i dag kommer man att säga nej och beslutet kanske måste skjutas upp eftersom motståndet är fortsatt kompakt bland vårdcentralerna.

– Jag säger inte att någon fuskar, men det är påverkbart och det finns den misstanken. Och det finns olika sätt att hantera diagnoserna, vilket ger sned fördelning i sig, säger distriktsläkaren Magnus Mattsson Mårn.

Han har varit läkare på en vårdcentral i 30 år och sitter även med i den rådgivande grupp med läkare som politikerna och landstingsledningen använder sig av i strategiska frågor.

Den inflytelserika medicinska programgruppen.

Där kommer man säga nej till att landstinget nu fortsätter införandet av det hårt kritiserade ersättningssystem som fördelar pengar till länets 52 landstingsdriva och privat ägda vårdcentraler, ett system där vårdcentralerna får betalt efter hur många och vilka diagnoser de sätter på patienterna.

– Jag tycker man ska bromsa på den nivå man är idag, för att kunna hämta hem och få med sig människor som jobbar med det här systemet och kunna titta på hur mycket merarbete det innebär för de som ska sätta diagnoserna, hur snett det slår och vad man kan göra åt det helt enkelt.

Men under den fackliga samverkan i dag på förmiddagen kommer även fackliga representanter att säga nej, enligt våra källor.

Frågan kommer att mbl:as och det innebär sannolikt att politikerna i dag tvingas skjuta upp beslutet. Det pågår också ett intensivt lobbyarbete från läkare och vårdanställda för att stoppa systemet.

Efter P4 Jönköpings rapportering om systemets brister beställde landstingsledningen en oberoende konsultgranskning som förra veckan kom med hård kritik på flera punkter. Även om man inte hittat några bevis för medvetet systematiskt fusk.

Men eftersom det inte finns något annat system att fördela pengar på som är bättre, var konsultens rekommendation att fortsätta införa det, men motståndet är kompakt.

Bland annat finns siffror från de landstingsdrivna vårdcentralerna som visar att man kommer att tappa ytterligare sex miljoner kronor nästa år till dom privata, om systemet fortsätter införas enligt planen och till och med landstingets egen forskningsavdelning har skrivit debattartiklar mot systemet där man pekar på att pengarna kanske fördelas fel.

– Om jag ska ha fokus på vilka diagnoser jag sätter så har jag ju fokus på det och inte på patienten, säger Magnus Mattsson Mårn.

Riskerar pengar att gå till fel patienter?

– Ja, det gör det ju naturligtvis.

Är du ensam om den uppfattningen?

– Det är den rådande uppfattningen bland oss som ska sätta diagnoserna. Det är jag helt säker på.

– Jag säger det med stor övertygelse och det är inte bara offentliga utan också inom det privata att det är den stora majoriteten som tycker som jag.

Doktor Sven Engström som arbetar åt primärvårdens forskningsenhet skrev så här på landstingets interna webbsida förra veckan när konsultrapporten blev offentlig.

"Denna ganska ytliga rapport kan på inget sätt användas som grund för fortsatt expansion av ACG delen av ersättningen. Med de metoder man använt är det inte möjligt att påvisa vare sig att systemet manipuleras eller att ACG innebär att ersättningen fördelas rättvist..."