Politiker öppnar för framtida kommunsammanslagningar

1:54 min

Nästa år kommer fem kommuner i Jönköpings län att höja skatten. En orsak till skattehöjningarna är minskande befolkning. Flera ledande politiker tror nu att det krävs kommunsammanslagningar för att man i framtiden ska klara alla uppgifter.

– Jag är helt övertygad om att vissa kommuner som har det tufft och för få invånare för att kunna upprätthålla någon form av kommunal eller offentlig service kommer att tvingas att gå ihop med större kommuner, säger Anders Wilander som är moderat kommunalråd i Tranås.

Han får stöd av Bo Zander som är socialdemokratiskt kommunalråd i Nässjö.

– Går man tillbaka i historien så har det ju varit ett antal kommunsammanslagningar och det tror jag inte är slut med det.

Även Niclas Palmgren som är moderat kommunalråd i Gislaved öppnar för att i framtiden samarbeta mer över kommungränserna.

– Vi kommer få se fler kommuner som slår ihop sina verksamheter. Antingen att två kommuner blir en eller att man samarbetar än mer över kommungränserna.

De flesta kommuner utanför storstadsområdena brottas med ekonomin och många kommuner kommer att höja skatten nästa år. Men att höja skatten är inte lösningen på sikt menar de politiker som vi pratat med.

Ska man överleva och kunna erbjuda den service kommuninvånarna förväntar sig så måste skattebasen öka, med andra ord antalet invånare i kommunerna måste bli fler och dom ska helst ha välbetalda jobb.

Men alla kommuner kommer inte klara det och då kan lösningen vara kommunsammanslagningar.

Annika Wallenskog, tillförordnad ekonomichef på Sveriges kommuner och landsting, tror inte att lösningen är så enkel.

– Kommunsammanslagningar i all ära men sådär väldigt mycket pengar tjänar man inte på det här för de stora kostnaderna finns ju inom skolan, äldreomsorgen, individ- och familjeomsorg och förskoleverksamhet. Och där behöver man ju ha service i hela kommunen.

– Slår man ihop några kommuner så kan man ju tjäna på marginalen men de stora kostnaderna ligger ju egentligen inte där.   

Kommentera: Tror du på kommunsammanslagningar och i så fall - vilka kommuner tror du kommer slås ihop?