Jönköpings län

Så ska mobiltäckningen bli bättre

1:30 min

Mobiltäckningen i länet behöver förbättras. Och i dag träffades landshövdingen, Post- och Telestyrelsen, kommunerna och alla mobiloperatörer i Jönköping för att diskutera hur man ska nå full mobiltäckning i län efter 2015.

– Internationellt sett har Sverige en hyfsad täckning, men det är ändå så att folk upplever att det är ett problem och det är därför vi arbetar så aktivt med den här frågan, säger Anna Wikström på Post- och Telestyrelsen, PTS.

I dag finns många så kallade vita fläckar runt om i länet där täckningen på mobiltelefoner är dålig. Då pratar man om både telefonin och datatrafiken. Men efter 2015 säger nu Telia Sonera, som är den största operatören, att alla ute på landsbygden skall ha full täckning och de vita fläckarna skall vara bortbyggda.

Problemet man har i dag är att de mobila nätet verkar på det låga frekvensbandet och där är det i dag trångt eftersom många vill vara med och ta del om de frekvenserna.
– Det pågår en diskussion på regeringsnivå där man tittar på möjligheten att använda 700 MHz-bandet, som man i dag använder till markbunden digital tv och där har vi visat i en utredning att man skulle kunna frigöra frekvens, säger Björn Berg är informationschef på Telia Sonera.